مهارت خواندن

تکنیک های Reading:

هدف اصلی این قسمت از آزمون IELTS ارزیابی توانایی شرکت کننده در آزمون از لحاظ درک مطلب می­ باشد. آزمون دهنده باید متن مورد نظر را بخواند و به سوالات مطرح شده در آن قسمت پاسخ دهد. این بخش خود شامل ۳ قسمت جداگانه می­ باشد که بطور کلی ۴۰ سوال در قسمت Reading مطرح می­ شود و شرکت کننده باید در مدت ۱ ساعت به آن­ها پاسخ دهد. در حالت کلی ۹ سبک سوال برای این قسمت وجود دارد. این سبک­ها عبارتند از:

  • :Gap-fillدر این نوع سوال­ها جاهای خالی را با کلماتی که عینا در متن آورده شده باید پر کنید.
  • :True/False/Not Givenاگر سوال پرسیده شده عینا در متن آورده شده باشد گزینه True و اگر برعکس آن در متن آورده شده باشد گزینه False و در صورتی که هیچ اشاره ­ای به آن در متن نشده باشد Not Given را باید انتخاب کنید.
  • :Yes/No/Not Givenنحوه ­ی پاسخ گویی به این قسمت عین مورد True/False/Nat Given می­باشد.
  • :Multiple choice این سوال­ها چند گزینه­ ای می­باشد و آزمون دهنده باید گزینه مناسب را با توجه به کلمات کلیدی از متن پیدا کند.
  • :Matching paragraph information اطلاعاتی که در متن داده شده را با سوال داده شده انطباق دهید و پاسخ درست را انتخاب کنید.
  • :Matching sentence ending عبارت پایانی جمله آورده شده در سوال را با توجه به متن تکمیل کنید.
  • :Matching other features e.g. names اسم­ های گفته شده را به کمک متن در مقابل جمله مربوط به آن قرار دهید.
  • :Short answer questionsدر این قسمت در مقابل سوال پرسیده شده باید جواب­ های یک کلمه­ ای بنویسید.

فراموش نکنید که ارزیابی مهارت Reading در اصل ارزیابی دایره لغت زبان­ آموز می­ باشد و این مهارت یک شبه به وجود نمی­ آید و احتیاج به چندین ماه تمرین دارد.

به عنوان چندین توصیه می­ توان گفت که در ابتدا به سراغ خواندن کل متن نروید و کار خود را با خواندن عنوان متن شروع کنید سپس سوال­های مطرح شده را بخوانید کلمات کلیدی آن را تعیین کنید و در متن دنبال این کلمات کلیدی بگردید تا از اتلاف وقت خود جلوگیری کنید. در خواندن متن عجله نکنید و سرعت خواندن خود را خیلی زیاد و یا خیلی کم نکنید تا دچار خطا و اشتباه نشوید. مطمئن باشید که جواب سوال­ها در متن به ترتیب می­باشد پس حتما همیشه نیم نگاهی به سوال بعدی خود داشته باشید. سوال­هایی که جواب آن­ها اسم شخصی و یا عدد می­ باشد کمک زیادی می­ تواند به شما بکند. وقت خود را با سوال­های دشوار که نمی ­توانید پاسخ دهید تلف نکنید.

 


5090
0
 
2