مهارت شنیدن

تکنیک شنیدن یا LISTENING:

در این قسمت فایل صوتی در مرکز برگزاری آزمون پخش می­شود و شخص شرکت کننده موظف است تا به سوال­های مربوط به آن بخش در برگ پرسشنامه پاسخ دهد.

 دقت کنید که هر فایل صوتی فقط یک بار پخش می­شود و بار دومی در کار نیست پس آزمون دهنده باید با تمرکز بالا این مرحله را پشت سر بگذارد.

 این بخش خود شامل ۴ قسمت می­باشد که به طور کلی شامل ۴۰ سوال است که به طور میانگین ۳۰ دقیقه طول می­کشد و هر سوال ارزش ۱ نمره را دارد.

در پایان این ۳۰ دقیقه ۱۰ دقیقه وقت اضافی برای شرکت کننده­ ها در نظر گرفته می­شود تا پاسخ­های خود را به پاسخ­ نامه منتقل کنند. به طور معمول سطح سوال­ها از آسان به سخت می­باشد. جواب سوال­ها به ترتیب در فایل صوتی پخش می­شود و نظم دارد. سختی این مرحله می­تواند به دلیل وجود لهجه­ های مختلف از جمله

  (British, Australian, New-Zealand, American) در فایل صوتی پخش شده باشد. در قسمت Listening به طور کل سه سبک سوال وجود دارد که عبارتند از Gap-fill, Multiple-choice, Matching.  

نکته مهم برای این بخش که می­تواند جز دشواری­های آن محسوب شود عدم وجود تکنیک خاصی در آن برای پاسخ دهی به سوالات در جلسه امتحان می­باشد و تنها روش جهت کسب موفقیت در این مهارت تمرین و تکرار هرچه بیشتر قبل از شرکت در آزمون می­باشد لاکن سیستم آموزشی این آکادمی زبان با ارایه کلاس های ویژه آواشناسی (Phonics)، لهجه انگلیسی صحیح را به دانش پژوهان آموزش داده که این امر مهم نه تنها باعث پیشرفت در مهارت شنیداری و درک مطلب میگردد بلکه علاوه بر گفتمان صحیح با لهجه ی مطلوب و نوشتن صحیح کلمات نیز منجر میگردد. 

شایان ذکر است پایه و اساس هنر شنیدن و درک مطلب از این کلاس ویژه ریشه گرفته و به نتیجه مطلوب که برداشت صحیح از قسمت های مختلف شنیداری در امتحان IELTS ارایه میگردد، می انجامد.

 


4596
1
 
1