قانون نوشتن نامه در آیلتس

در آزمون رایتینگ آیلتس با ید یک نامه رسمی و یا formal بنویسید در این مقاله میخواهیم برایتان در مورد اصول نامه نگاری در ازمون صحبت کنیم.

اگر نامه را بای شخصی مینویسید که ان را قبلا دیده اید این نامه از نوع semi-formal است و میتوان از اسم ان شخص برای شروع نامه استفاده کرد ولی اگر ان مخاطب را تابحال ندیده اید این نامه از نوع formal است .

اول شما باید نوع نامه را تشخیص دهید نامه ها به سه دسته تقسیم میشوند :


نامه رسمی 
نامه نیمه رسمی
نامه غیر رسمی

در ابتدا به سوال دقت کنید هر سوال عموما" دارای سه قسمت bullet است در طول نامه برای پاسخ باید جواب هر سه قسمت را بدهید .

باید هدف خود را از نامه نوشتن انتخاب کنید .اهداف نامه ها :


Requesting information
Giving information
Making a complaint
Making an apology
Thanking someone

برای پایان نامه هایی که تا بحال مخاطب را ندیده اید بهتر است از عبارت faithfully yours و اگر مخاطب و یا مدیر ان شرکت را قبلا دیده اید از عبارت sincerely yours استفاده کنید .

در ادامه باید برای شروع متن نامه خود از عبارات مناسب استفاده کنید .بهتر است برای نامه های رسمی و نیمه رسمی از عبارات زیر برای شروع استفاده شود :


Dear Sir / Madam,
I am writing to inform you about…
Dear Mr Hashemi,
Iam writing in connection with


و برای نامه های غیر رسمی به عنوان مثال :


My dear Mina,
I hope you are doing well. It’s been like ages since I’ve heard about you


برای پایان نامه های غیر رسمی میتوان از best wishes استفاده کرد

بعد از انتخاب نوع نامه و متن شروع ان میتوانید از جمله هایی که قبلا برای این کار اماده کرده اید استفاده کنید اما این نکته را در نظر بگیرید که نباید به صورت تکراری استفاده شود .
از قبل کلماتی را که به طور معمول در نامه نگاری از انها استفاده میشود را تمرین کنید این کلمات دیکته سختی دارند اما حتما به کار ببرید .

نامه را حداقل با 150 کلمه در راستای هدفتان بنویسید کمتر از این تعداد کلمه نمره ای برای شما ندارد و همچنین از هدف خود دور نشوید و از حاشیه ننویسید .

عموما قالب نامه نگاری در ازمون ایلتس اینگونه است که باید نامه را حداقل در چهار پاراگراف بنویسید تمامی پاراگرافها باید دارای جملات ابتدا و انتها باشند و بین هر پاراگراف فاصله بگذارید در صورتیکه پاراگراف بندی اشتباه باشد نمره ای دریافت نمی کنید .

در نامه formal نباید از مخفف ها استفاده کنید همچنین تمامی اسامی را باید با حروف بزرگ اغاز کنید .

برای ممتحن گرامر در نامه بسیار اهمیت دارد مئارد زیر را بررسی کنید تا در گرامر دچار اشتباه نشوید :


Past tense
Passive
Errors with subject verb agreement
Avoid unnecessary complicated sentences
Countable and uncountable
Errors with article (a, an, the)


به غلط املایی خیلی دقت کنید اگر لغتی در ذهن شما میباشد که از املای ان مطمئن نیستید از نوشتن ان صرف نظر کنید .

اگر مهارت در نوشتن را بیاموزید متوجه میشوید که این قسمت از ازمون بسیار راحت است .