نکات طلائی اسپیکینگ آیلتس (speaking)

در ابتدا توضیحاتی در مورد اسپیکینگ ایلتس میدهیم تا بطور کلی به این قیمت ازمون ایلتس آشنا شوید .

مدت زمان این قسمت آزمون از 11 دقیقه تا 14 دقیقه است و در 3 بخش به شکل یک مصاحبه میباشد و برگزار کننده سوالات را از شرکت کننده میپرسد و باید به انها پاسخ دهد .

بخش اول حدود 10 تا 11 سوال دارد ,در بخش دوم به شکل تسک کارت است که شامل یک تا دو سوال است و قسمت سوم دارای 3 الی 6 سوال است که با موضوع بخش دوم در ارتباط است .

در قسمت اول ممتحن از شما سوالات کلی میپرسد مثلا در مورد زندگیتان که حدود 4 تا 5 دقیقه زمان میبرد .در بخش دوم ابتدا 1 دقیقه زمان دارید تا برگه سوال را به همراه پبشنهاد ممتحن ببینید و اماده شوید که در 3 الی 4 دقیقه در مورد ان صحبت کنید .

در قسمت سوم سوالات دقیق تری را در مورد موضوع بخش دوم میپرسند

معیار نمره دهی در بخش اسپیکینگ بر مبنای Fluency روان بودن است به منظور اینکه روان و مفهوم صحبت کنید بدون اینکه من من کنید و وقفه در صحبتهای خود داشته باشید و دنبال کلمات بگردید .


Coherenceقابل فهم بودن صحبتهای شما بسیار اهمیت دارد ممتحن نمره شما را بر اساس اینکه چقدر پیوستگی بین کلمات و جملات شما وجود دارد و چقدر به سادگی میتوان مفهوم صحبتهای شما را متوجه شد میدهد . که این موضوع به دانش شما از لغات مربوز میباشد ممتحن دقت میکند که چه کلماتی را به کار میبرید از کلمات تکراری استفاده نکنید و از مترادفها و متضادها استفاده کنید.


استفاده از گرامردر صحبت کردن سعی کنید از زمانهای متفاوت استفاده کنید و از گرامر ساده به طور مکرر استفاده نکنید و هیچ گونه غلط گرامری هم نداشته باشید هرچقدر از گرامر پیچیده استفاده کنید نمره بهتری در این بخش میگیرید .


تلفظ صحیحباید تمامی کلمات خود را صحیح تلفظ کنید .


از جواب های کوتاه پرهیز کنید .اگر متوجه منظور ممتحن از سوال نشده اید میتوانید درخواست کنید که مجدد سوال را بپرسند و یا توضیح بیشتری دهند .


برای تمرین بهتر از قبل در هنگام صحبت کردن صدای خود را ضبط کنید و ایرادات خود را رفع کنید.از انجایی که سوالات این بخش ازمون قابل پیش بینی هستند اما اصلا پاسخ ها را حفظ نکنید در پاسخ دادن خلاقیت داشته باشید .


لیست کلمات خوب را تهیه کنید و تمرین کنید تا هم ملکه ذهنتان باشد هم از نظر تلفط مشکلی نداشته باشید .


در هنگام پاسخگویی به نقزه ای زل نزنید تا استرس در شما نمایان نباشد سعی کنید عادی با ممتحن صحبت کنید .


در بخش دوم در 1 دقیقه زمانی که دارید میتوانید کلمات کلیدی را یادداشت کنید از روی برگه جواب ها را نخوانید فقط برای یادآوری استفاده کنید .


در زمانی که جواب خود را داده اید و هنوز زمان دارید میتوانید از روش مثال زدن برای اینکه منظور خود را به ممتحن بهتر برسانید استفاده کنید .


در هنگام ازمون ممتحن نکاتی را یادداشت میکند که نگران نباشید انها تایم ازمون است .


در هنگام ازمون اگر زمان شما در ان قسمت تمام شود امکان دارد ممتحن حرف شما را قطع کند و سوال بعدی را بپرسد که اگر شما روان جواب خود را داده باشید از نمره شما کسر نمیشود .